موسسه محافظین تخت جمشید البرز

درود اول از روی آرامش، دوم از روی مهر و محبت

 

 

امنیت و آرامش شما در سایه تلاش ما

 

موسسه محافظین تخت جمشید البرز از شروع فعالیت خود تا کنون فعالیتهای گسترده ای در بخشهای مختلف اعم از سازمانها و ادارات دولتی و بخش خصوصی را شروع کرده است و با برنامه ریزی دقیق که توسط کارشناسان مجرب و متخصص موسسه صورت گرفته قصد دارد با اهداف بلند مدت و چشم اندازی رو به آینده نسبت به گسترش فعالیتهای خود در سطح کشور عزیزمان با داشتن نیروهای مجرب و متعهد اقدام نماید .