فرم ثبت در خواست پروژه

موسسه تخت جمشید البرز بمنظور ارائه خدمت به متقاضیان ( شرکتها ، سازمانها و موسسات بخش خصوصی ) امور حفاظتی و مراقبتی این امکان را فراهم نموده تا از فرمهای مشروحه ذیل جهت در خواست خدمات مد نظر استفاده نمایند.

موسسه پس از تکمیل فرمهای ذیل توسط متقاضیان خدمات مربوطه جهت انجام اقدامهای اولیه و عقد قرارداد نهایی سریعا در اسرع وقت ارتباط بر قرار خواهد کرد .  

عنوان پروژه
درخواست نوع خدمات و نفرات مورد نیاز
درخواست نوع خدمات :
تعداد نیروهای مورد نیاز جهت حفاظت فیزیکی ثابت :
تعداد نیروهای مورد نیاز جهت حفاظت فیزیکی سیارخودرویی :
دستگاه و نوع خودرو :
تعداد نیروهای مورد نیاز جهت حفاظت فیزیکی سیار موتوری :
دستگاه و نوع موتور :
محیط و فضای انجام امور : *
درخواست نوع خدمات و نفرات مورد نیاز : *
مدت زمان نیاز جهت اجرای امور مربوطه : *ماه
برآورد قیمت پروژه برای مدت زمان مذکور : *ریال
عنوان سفارش دهنده ( کار فرمای غیر دولتی )
نام : *
نام خانوادگی : *
سمت : *
نام شرکت / موسسه / سازمان : *
زمینه فعالیت : *
آدرس : *
شماره تلفن ثابت : *
شماره تلفن همراه : *
آدرس ایمیل : *
فایل مستندات پروژه :
کد امنیتی بالا :