برنامه های آموزشی موسسه

10 / 10
از 1 کاربر

بمنظور انجام کلیه امور در هر زمینه ای و بخشی ، نیازمند آموزش های لازمه در آن بخش میباشد و نتیجه مطلوب این آموزشها در هر بخشی و فعالیتی به مرور و در گذشت زمان میسر خواهد شد . و در صورت عدم آموزش در امور نتیجه کاملا بر عکس خواهد داشت .

یکی از اهداف بلند و رو به آینده موسسه محافظین تخت جمشید البرز آموزش های حرفه ای کلیه نیروهای جمیع خود و بکار گیری از نیروهای آموزش دیده در امور مربوطه خود میباشد تا به این واسطه در امور اجرایی خود بدون نقص و ایراد همراه جامعه جهت پیشگیری از هر گونه جرائم تحقق امنیت پایدار ، بر قراری نظم در جامعه ، همراهی نیروی انتظامی در این خصوص و حفظ اموال و اماکن عمومی و بخشهای مختلف دولتی و خصوصی موفق و پیروز باشد . به همین منظور و در راستای بهره گیری و بهره مند شدن از مراکز مهم و تحت پوشش در خصوص آموزش های مربوطه و کاملا حرفه ای استفاده های لازم را میبرد . و با اعزام نیروهای مذکور جهت تکمیل روند آموزشی خود  به این مراکز ، از کلیه آموزشها بصورت عملی ، نظری و علمی بهره مند میشوند .

 در این بین به بحثهای مطروحه در آموزشها اشاره میشود منجمله :

1 – آشنایی با موسسات حفاظتی و مراقبتی و نوع فعالیت آنان .

2 – شرح وظایف نگهبانی بصورت عمومی و تخصصی .

3 – آشنایی با تجهیزات و امکانات انفرادی نزد هر نگهبان و نحوه استفاده از آنان .

4 – رعایت اصول و دستورالعملها و آئین نامه های مصوب .

5 – اطلاعات و دانش علم حقوق و آگاهی های لازم به این علم .

6 – نحوه حفاظت و مراقبت از اماکن عمومی و تاسیسات

7 – نحوه بر خورد با افراد مظنون ، ارتکاب در حین جرم و مجرمین

8 – نحوه رفتار با اعلان و بر خورد با اطفاء حریق

9 – نحوه پیشگیری با سرقتها و سارقین

10 – نحوه استفاده از حرکات دفاع شخصی در مواقع مورد نیاز

11 – کمکهای اولیه و نحوه استفاده از موارد ابتدای کمک رسانی به اشخاص آسیب دیده تا رسیدن کمکهای پزشکی .

12 – مطلع بودن از آسیبهای شغلی خود ( نگهبان ) و نحوه مدیریت کردن آن بواسطه عدم زیانباری به خود و اطرافیان نزدیک .

بعد از آشنایی با بحث نوع آموزشهایی که نیروهای جمیع موسسه در طول خدمت خود می بینند به تعریفهای در این خصوص اشاراتی می کنیم .

1 – 4 ) تعاریف نگهبانی و شرح وظایف آن :

به روشها و اقدامات قانونی که موجب حفظ و حراست از اموال دولتی ، اماکن ، تاسیسات و یا ایجاد مقررات انتظامی میشود اصول نگهبانی می گویند .

2 – 4 ) نگهبان :

فردی است که به منظور پاسداری و مراقبت یک منطقه و جلوگیری از غافلگیر شدن گمارده می شود .

3 – 4 ) موضع نگهبانی :

محلی که نگهبان جهت مراقبت محیط و حفاظت نمودن خود در آن قرار می گیرد .

3 – 4 ) وظایف کلی نگهبانان  :

وظایف نگهبانان شامل دو بخش عمومی و اختصاصی میباشد .

1 – 3 – 4 ) وظایف اختصاصی نگهبان :

وظایفی است که با توجه به نوع مکانی که از آن نگهبانی میشود متفاوت است مثلاً کنترل ارباب رجوع (مجاز یا غیر مجاز بودن ورود )و یا کنترل وسایط نقلیه و ...

2 – 3 – 4 ) وظایف عمومی نگهبان :

** نگهبان می بایست همراه با لباس فرم کامل ، تمیز و ظاهری آراسته در محل مأموریت خود حضور یابد و همچنین از به همراه داشتن تجهزات کامل خود اطمینان حاصل نماید .

** در محل مأموریت خود با روش متانت که شایسته مقام نگهبانی باشد انجام وظیفه نموده، همواره هشیار بوده و آنچه را که می بینید و می شنود و حتی به نظر برسد، مورد توجه دقیق قرار دهد .

** در هنگام بروز هر نوع ضایعه و حوادث طبیعی و غیر طبیعی شامل سیل، زلزله، طوفان، آتش سوزی و ... ضمن انجام اقدامات لازم مراتب را سریعاً به مراکز امداد و نجات و مسئولین مربوطه اعلام نماید .

** از گفتگوهای غیر ضروری اجتناب نموده و با افراد غیر مسئول و متفرقه مراوده و بحث و تبادل نظر ننماید.

** در حین انجام وظایف چنان چه به مواردی برخود نموده که از آن آگاهی ندارد، سر شیفت نگهبانی و یا مسئولین مربوطه را مطلع و کسب دستور نماید .

** کلیه علایم قراردادی بین خود و سر شییفت و همچنین عوامل کلانتری ها و یا پاسگاه های محل های نگهبانی خود را مد نظر داشته و به موقع از آنها بهره برداری نمایید .

** در صورت برخورداری محل نگهبانی از سیستم های کنترلی، می بایست کلیه سیستم ها و مونیتر ها بازدید و از کارکرد دوربین ها مطمئن شوند .

** با کلیه مأمورین و عوامل کلانتری ها و یا پاسگاه های محل مأموریت خود نهایت همکاری را نماید .

** ورود و خروج افراد را به محدوده نگهبانی خود دقیقاً کنترل نموده و مانع ورود افراد ممنوع الورود شود .

** کنترل دربها و پنجره ها ، حفاظها قفلهای سوئیچی و آویزی ، اتاقها ، راهروها، پیرامون ساختمانها ، راههای نفوذی و حساس ، زوایای بیرونی و نقاط کور هنگام تحویل گرفتن پست و گشت زنی بخصوص در هنگام شب .

** گشت زنی در محدوده استحفاظی بصورت دقیق و داشتن ارتباط با پست های دیگر

** هوشیاری کامل در عدم غفلت از نگاه کردن به جوانب محیط .

** گزارش نویسی پس از اتمام ساعات نگهبانی .

اموری که برای نگهبانان به هنگام خدمات نگهبانی و حفاظتی ممنوع میباشد عبارتست از :

1 – ترک پست نگهبانی 2 – خوابیدن 3 - اجازه عبور به اشخاص غیر مجاز 4 -  حرکات بیمورد 5 - استعمال دخانیات 6 - غذا خوردن سر پست  7 - پوشاندن سر و گوش به حدی که نتواند بشنود  8 - گوش دادن به رادیو ، نگاه کردن به تلویزیون و سرگرمی با لوازم الکترونیکی 9 - روشن کردن آتش در شب و … کلیه اعمالیکه باعث تخلف می شود. 

سر شیفت :

فردی است جهت نظارت و هماهنگی و برطرف کردن نیازمندیهای نگهبانان

رئیس انتظامات :

فردی است که مسئولیت کل نگهبانان منطقه و محیط استحفاظی و امور اداری مربوطه را بعهده دارد .

ملزومات مورد نیاز نگهبانی

  • چراغ قوه مجهز به آویز : جهت گشت زنی و کنتل موانع ، حصارها ، قفل ها ، دربها ، پنجره ها در نقاط تاریک شب 
  • سوت : جهت اطلاع نگهبانان دیگر در صورت بروز حادثه و متوقف نمودن شخص یا خودرو 
  • تابلوی دستی ایست ( کفگیری ایست ) : جهت متوقف نمودن خودرو 
  • پانچو : جهت اوقات بارانی
  • نور افکن : جهت روشن نمودن محدوده و منطقه استحفاظی و دید بهتر
  • موانع ایست و بازرسی : جهت انتظام در امر عبور و مرور و جلوگیری از ورود افراد متفرقه
  • وسائل موتوری : جهت گشت موتوری بخصوص در منطقی که دارای وسعت زیاد می باشند
  • وسائل ارتباطی مانند تلفن ، بی‌سیم ، جهت ارتباط پست با یکدیگر و هماهنگی و اطلاع در صورت بروز موارد مشکوک .
نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :