شرایط استخدام

10 / 10
از 1 کاربر

1 – 1 ) تابعیت جمهوری اسلامی ایران

2 – 1 ) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی در قانون اساسی کشور .

3 – 1 ) دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم غیر پزشکی .

4 – 1 ) عدم اعتیاد به مواد مخدر ( تست عدم اعتیاد )

5 – 1 ) عدم اشتهار به فساد اخلاقی و فاقد محکومیت کیفری ( عدم سوء پیشینه )

6 – 1 ) حداقل قد آقایان 165 سانتیمتر و بانوان 160 سانتی متر .

7 – 1 ) داشتن توانمندیهای لازم و شرایط جسمی و روانی جهت انجام امور نگهبانی

 8 – 1 ) حداقل تحصیلات دیپلم .

 

2 – مدارک مورد نیاز جهت استخدام و تشکیل پرونده پرسنلی :

1 – 2 ) تکمیل فرم مشخصات متقاضی شغل

2 – 2 ) تصویر شناسنامه ( تمامی صفحات  )

3 – 2 ) تصویر شناسنامه  همسر و افراد تحت تکفل ( تمامی صفحات  )

4 – 2 ) تصویر کارت ملی ( پشت رو )

5 – 2 ) تصویر آخرین مدرک تحصیلی

6 – 2 ) تصویر دفترچه بیمه

7 – 2 ) تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت ( آقایان )

8 – 2 ) تصویر گواهینامه دوره های آموزشی

9 – 2 ) گواهی عدم اعتیاد

10 – 2 ) برگ عدم سوء پیشینه

11 – 2 ) عکس 4 * 3  با لباس فرم ( 6 قطعه )

12 – 2 ) عکس 4 * 3  با لباس شخصی  ( 4 قطعه )

13 – 2 ) فرم تعهدات به اصول و آئین نامه های انضباطی

14 – 2 ) فرم تعهد آور در مورد مشاغل ( اخذ ضمانت )

15 – 2 ) سفته به مبلغ دویست میلیون ریال تمام بابت تضمین امور کاری .

توضیحات :

** تصوير كليه مدارك اشاره شده پس از مطابقت با اصل مدارک در پرونده پرسنلی قابل درج و ثبت ميباشد.

**  کلیه مدارک درخواستی قبل از شروع بکار کارکنان باید ارائه و پس ازتکمیل پرونده پرسنلی نسبت به شروع فعالیت خود اقدام نمایند 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :