چارت سازمانی موسسه

10 / 10
از 1 کاربر

موسسه محافظین تخت جمشید البرز بمنظور پیشبرد اهداف بلند مدت و رو به آینده خود بدنبال راهکارهای اساسی و بنیادی هست و یکی از عوامل موثر در یک تشکیلات بحث ساختار سازمانی یک مجموعه میباشد .

ساختار سازمانی شیوه ایست که به وسیله آن فعالیتهای سازمانی تقسیم ، سازماندهی و هماهنگ می شوند . سازمانها ساختارهایی را به وجود می آورند تا فعالیتهای عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و کارهای اعضاء را کنترل کنند . ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و سطح اختیارات مدیران را مشخص می نماید . همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستمهایی است که به وسیله آنها همه واحدها هماهنگ و یکپارچه می شوند و در نتیجه ارتباط مؤثر در سازمان تضمین خواهد شد .

با این وجود هیچ ساختاری نمی توان یافت که به طور کامل منحصر به فرد باشد.
برای داشتن یک تشکیلات موفق و بهره مند باید از همان ابتدا نسبت به تدوین ساختار مناسب اقدام نمود که در حقیقت نقش خشت اول را بازی میکند ،  چرا که اگر سازمانی بر مبنای مأموریتهای خود دارای ساختار مناسبی نباشد و در عوض دارای نیروهای متخصص و کارآمد باشد باز هم نمی تواند به موفقیت های مورد انتظار برسد .

 بر همین اساس و پایه و با نگرش رو به آینده موسسه محافظین تخت جمشید البرز نسبت به تدوین و طراحی چارت سازمانی خود اقدام نموده است تا بتواند با بکار گیری کارکنان موجود و یا با استخدام کارشناسان مورد نیاز خود بر همین اساس طبقه بندی و وظایف آنها را طبق آئین نامه های مصوب موسسه مشخص نماید .

موسسه محافظین تخت جمشید البرز بمنظور گسترش امور مربوطه در سطح کیفی بالا و اجرای آن در سطح کل کشور عزیزمان ایران ، با جذب و استخدام کارشناسان و مدیران ارشد  در پستهای مهم ( مدیریت مالی اداری ، مدیر بازرگانی ، مدیر فنی و اجرایی ) و تحت پوشش قرار دادن کارشناسان ذیربط با مسئولیت و وظایف مشخص در پی رسیدن به اهداف بلند و مورد نظر خود میباشد و موسسه در پی آنست که خلاء نیروهای انسانی موجود را در آینده بسیار نزدیک پر نماید . 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :